វិធីសម្រាប់ព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំង!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING ANEMIA!!

437

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំង!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING ANEMIA!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: ភាពស្លេកស្លាំង/anemia

 

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ស្លឹកកន្រូបមួយពេង/1 cup of curry leaves

CURRY LEAVES10

 

– ទំពាំងបាយជូរស្ងួត ១៥គ្រាប់/15 dry grapes

 

RAISIN

– ស្ករត្នោតមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ/1 teaspoon of palm sugar

 

PALM SUGAR

– ទឹក ២០០មល/200 ml of water

 

WATER10

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

ត្រាំទំពាំងបាយជូរក្នុងទឹករយះពេលមួយម៉ោង/soak the dry grape in water for one hour

 

SOAKED RAISIN

– ដាក់ស្លឹកកន្រូបចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុក/add curry leaves into a blender

 

CURRY LEAVES IN BLENDER

– បន្ថែមទំពាំងបាយជូរត្រាំចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុក/add the soaked raisin to the blender

 

RAISIN IN BLENDER

– ក្រឡុកឱ្យបានល្អ ហើយចាក់ចូលខ្ទះ/blend it well​ then pour into a pan

 

CURRY LEAVES IN PAN

– បន្ថែមទឹក នឹងស្ករត្នោត/add water and palm sugar

 

PALM SUGAR2

– ដាំឱ្យពុះ ហើយត្រងយកទឹក/boil for 5 minute and strain out the liquid.

 

CURRY LEAVES8

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

ផឹករាល់ថ្ងៃរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ/drink daily until you feel good.

 

 

liquid

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

Sources: bowlofherbs

 

SHARE