វិធី​ដាំ​ត្រកួន​ឈ្លក់ទឹក​ងាយៗ​ឆាប់​បាន​ហូប​!

159

+ របៀបដាំ​៖
១. យក​ត្រួយ​ត្រកួន​ស្រែ (​ប្រភេទ​ត្រកួន​ទឹក​) ដាក់​តម្រៀប​អោយ​ប្រញឹក​ណែន ប​ញ្ឍ​រ​ដើម​នៅ​បាត​ពាង​កុំអោយដួល ។​
២. ដងទឹក​ចាក់អោយ​លិច​ចុង​ត្រកួន ហើយ​យក​ថង់​គ្រប់​ពីលើ​ពាង ពីរ​ថ្ងៃ​ពីរ​យប់ ។​
៣. ពីរ​ថ្ងៃ​ក្រោយមក លោកអ្នក​នឹង​បាន​ផល​ត្រកួន​ជាទី​ពេញចិត្ត ៕
ប្រភព៖ រស្មីកម្ពុជា
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE