ឪសថខ្មែររបស់យើងងាយស្រួលអាចបំបាត់ជំងឺឈឺជង្គង់! SIMPLE KHMER REMEDY TO RID OF YOUR KNEE PAIN!

829

ឪសថខ្មែររបស់យើងងាយស្រួលអាចបំបាត់ជំងឺឈឺជង្គង់! SIMPLE KHMER REMEDY TO RID OF YOUR KNEE PAIN!

 

 

 

ជំងឺ/ILLNESS: ឈឺជង្គង់/knee pain

 

 

KNEE PAIN1

គ្រៀងផ្សំ/INGREDIENTS:

ខ្ញីហាន់មួយស្លាបព្រាបាយកន្លះ/1 ½ tablespoon of chopped ginger

 

CHOPPED GINGER

ម្ស៉ៅរមៀតមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះស្លាបព្រាបាយ/1 ½ tablespoon of turmeric

 

TURMERIC POWDER4

ទឹកឃ្មុំពីតំណក់/2 drops of honey

 

HONEY1X

ទឹកមួយកែវ/1 cup of water

 

WATER10

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-ចាក់ទឹកចូលចានគោម/add a glass of water into a bowl

 

WATER INTO BOWL

-បន្ថែមម្ស៉ៅរមៀតនឹងខ្ញី/add turmeric and ginger

 

TURMERIC POWDER1CHOPPED GINGER2

-បន្ថែមទឹកឃ្មុំហើយដាំឱ្យពុះរយះពេល៥នាទី/add honey and boil for 5 minutes

-ត្រងយកទឹក/strain the drink and drink is ready

 

HONEY1SAUCEPANGINGER IN WATER

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-ផឹកមួយថ្ងៃពីរដងសម្រាប់បំបាត់ឈឺជង្គង់/drink twice daily to rid of inner knee pain.

 

GINGER DRINKKNEE PAIN3

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

SOURCES: 1800remedies

SHARE