បច្ចេកទេសដាំខ្ទឹមបារាំងក្នុងដបប្លាស្ទិក

196

១. ការរៀបចំសម្ភារៈ

– ដបទឹកសុទ្ធ ឬដបទឹកក្រូចប្លាស្ទិក
– កន្ត្រៃ
– គ្រាប់ខ្ទឹមបារាំងដែលមានពន្លក
– ដីលាយកម្ទេចស្លឹកឈើ និងលាយជីលាមសត្វ
២. ការៀបចំដាំ
– ចោះរន្ធជាថ្នាក់ៗប៉ុនមេជើង ជុំវិញដប (សូមមើលរូប)
– ដាក់បំពេញដីត្រឹមរន្ធក្រោមគេ
– ដាក់ដាំគ្រាប់ខ្ទឹមបារាំងខាងមានពន្លកមកក្រៅរន្ធ (សូមើលរូប)
– ដាក់ដាំរបៀបនេះរហូតគ្រប់រន្ធ
៣. ការថែទាំ
– ស្រោចទឹកឲ្យសព្វ
– ដាក់នៅកន្លែងមានពន្លឺ
– ស្រោចទឹករាល់ព្រឹករហូតបានផល ៕
ប្រភពៈ រស្មីកម្ពុជា
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE