វិធីសម្រាប់បំបាត់ការរលាកអណ្តើក​!! KHMER NATURAL REMEDY FOR COMBATING SPLEEN INFLAMMATION!!

184

វិធីសម្រាប់បំបាត់ការរលាកអណ្តើក​!! KHMER NATURAL REMEDY FOR COMBATING SPLEEN INFLAMMATION!!

 

– ជំងឺ/ILLNESS: ការរលាកអណ្តើក/spleen inflammation

SPLEEN PAIN

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ផ្លែល្វា ៤ផ្លែ/4 pcs of fig fruits

FIG FRUIT3

– ទឹកដោះគោជូរមួយពេង/1 cup of yogurt

BOWL

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– កិនផ្លែល្វាឱ្យម៉ត់ល្អ/mash the​ figs fruit until it is fine

FIG FRUIT27

– ដាក់ផ្លែល្វាចូលជាមួយទឹកដោះគោជូមួយពេង/add the figs fruit to the cup of yogurt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– កូរឱ្យបានល្អ/mix it well

FIG FRUIT28

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– ផឹករាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងរហូតដល់អ្នកអារម្មណ៍ល្អ/consume twice daily until you feel complete relief

FIG FRUIT11

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: 1800remedies

SHARE