របៀបធ្វើឱ្យបានមុខក្មេងជាង១០ឆ្នាំ! USE THIS FORMULA AND LOOK 10 YEARS YOUNGER!

1163

 

បំណង/GOAL: បានមុខក្មេង/look younger

FACE3

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

INGREDIENTS

 

បាយ៣ស្លាបព្រាបាយ/3 tablespoons of rice

RICE1

ទឹកដោះគោ១ស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoons of milk

MILK

ទឹកឃ្មុំ១ស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoons of honey

HONEY1

ទឹកមួយពេង/1 cup of water

HALF A GLASS OF WATER

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 

-ដាំបាយជាមួយទឹក១ពេងរយះពេល៣ទៅ៤នាទី/cook the rice with 1 cup of water on medium heat and turn off after 3 to 4 minutes

INGREDIENTS1

-ច្រោះយកទឹកចេញ/strain out the mixture

STIRRING

-បន្ថែមទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំជាមួយបាយ/add milk and honey in the boiled rice

INGREDIENTS2

-លាយឱ្យបានល្អហើយលាបលើមុខ/stir well and apply the mask on your face

RICE3

FACE

-ទុកឱ្យស្ងួតរយះពេល១០ទៅ១៥នាទី/let it sit to dry for 10-15 minutes

FACE1

-លាងចេញជាមួយទឹកបាយដែលដាំហើយ/wash your face out with water from the cooked rice

RICE2

-ធ្វើរបៀបនះមួយសប្ដាហ៍មួយដង/repeat this process once a week to look younger

PICTURE1OLD WOMEN

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source: greentreemedic friends

 

SHARE