បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទាកាប៉ា

1200

ទាការប៉ា មានការពេញនិយមក្នុងការទទួលទានច្រើន និងមានតម្លៃថ្លៃជាងទាសំពៅ ឬទាកាប។

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.15.23

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.15.10

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.15.02

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.15.00

* ការជ្រើសរើសពូជ៖

– យើងត្រូវជ្រើសរើសពូជនៅក្នុងតំបន់ ដែលមានប្រវត្តិមិនដែលមានផ្ទុកជម្ងឺ មិនត្រូវយកពូជពីតំបន់ផ្សេងដែលអាបណ្តាលឲ្យមានជម្ងឺមកជាមួយ

– រើសយកពូជដែលមានឆ្អឹងធំ និងមាឌធំធ្ងន់ល្អ។

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.59

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.57

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.54

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.52

* ការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹម៖

– ទាកាប៉ាវាមិនសូវលេងត្រាំទឹកច្រើននោះទេ និងកន្លែងដែលទូលាយ

– សម្រាប់កន្លែងចិញ្ចឹមវាត្រូវមានស្រះមួយ សម្រាប់វាលេង និងជួយឲ្យមានអាកាសធអាតុល្ហើយ និងត្រជាក់

– ត្រូវព័ទ្ធសំណាញ់ជុះវិញ និងដាំស្លឹកគ្រៃ ត្រកួន និងបន្លែបៃតងមួយចំនួនទៀត ដើម្បីឲ្យវាចឹកស៊ីជាចំណី និងត្រូវមានដើមឈើធំល្មម ឬសង់រោងសម្រាប់វាជ្រកម្លប់។

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.50

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.48

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.43

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.42

* ការផ្តលចំណី៖

– ចំណីដែលអាចផ្លល់ឲ្យវាស៊ីមានដូចជា៖

១ កន្ទក់ លាយជាមួយបន្លែហាន់ផ្សេងៗ និងកាកសំណល់ផ្ទះបាយ

២ ហាន់ដើមចេកលាយជាមួយកន្ទក់

៣ ស្រូវដុះពន្លក ​

– ឲ្យចំណីវាស៊ី៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយក្នុងម្តងយើងឲ្យចំណីមួយមុខក្នុងចំណោមខាងលើលាយជាមួយអំបិលបន្តិចផង គួបន្ថែមចំណីដែលមានលក់នៅទីផ្សារ និងខ្យង ខ្ចៅ លាស គ្រុំ ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំធាត់រហ័ស។

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.41

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.39

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.38

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.38(1)

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.36

 

* ការថែទា៖

– ត្រូវយកផេះ ឬកំបោរសទៅបាចនៅកន្លែងចិញ្ចឹម ក្នុង១អាទិត្យម្តង​ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺ

– យកគល់ស្លឹកគ្រៃដំលាយជាមួយទឹកឲ្យវាផឹកការពារជម្ងឺផ្តាសាយ

– បើមានឃើញថាមានទាណាឈឺយើងត្រូវយកវាចេញទៅព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងដល់ទាដ៏ទៃ

– រយៈពេល៦ខែយើងអាចចាប់វាលក់បានដែលទាមួយមានទម្ងន់ប្រមាណ២គីឡូក្រាម ហើយក្នុង១គីឡូលក់បានប្រមាណជាង២០០០០រៀល។

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.34

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.34(1)

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.33

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.31

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.30

WhatsApp Image 2017-05-06 at 12.14.29

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE