របៀបធ្វើឱ្យសម្រកទម្ងន់បានសម្រេច​!​ SPEED UP WEIGHT LOSS WITH THIS!!

1058

របៀបធ្វើឱ្យសម្រកទម្ងន់បានសម្រេច​!​ SPEED UP WEIGHT LOSS WITH THIS!!

បំណង/GOAL:

WEIGHT LOSS2

សម្រកទម្ងន់/weight loss

WEIGHT LOSS

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

ម្ស៉ៅសូដាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ/1 teaspoon baking soda

BAKING SODA

ទឹកកន្លះកែវ/ ½ cup water

HALF A GLASS OF WATER

ក្រូចឆ្មារមួយផ្លែ/ 1 lemon or lime

LIME4

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-បន្ថែមម្ស៉ៅសូដាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅក្នុងទឹកកន្លះកែវ/add baking soda into​ half a glass of water

SODA4X

-កូរឱ្យបានល្អ/mix until dissolved

STIRRING

-លាយទឹកក្រូចឆ្មារមួយផ្លែ/add the juice of one lemon

JUICE LEMON1

-ករូឱ្យបានល្អ/stir it well

INGREDIENTS1

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

– ផឹកពេលភ្ញាក់ពីគេង/drink in the morning immediately after waking up

DRINKING

– ចាំ២០នាទីមុនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក/wait 20 minutes before eating breakfast

WEIGHT LOSS1

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Resource: greentreemedic

SHARE