វិធីសម្រាប់ព្យាបាលឈឺក!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR ELIMINATING SORE THROAT!!

240

 

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលឈឺក!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR ELIMINATING SORE THROAT!!

 

**ជំងឺ/ILLNESS**​

– ឈឺក/sore throat

 

**គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS**

– ម្រេចខ្មៅមួយស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoon of black pepper

BLACK PEPPER

– ទឹក២០០មល/200 ml of water

WATER2

 

**វិធីធ្វើ/INSTRUCTION**

– លីញម្រេចឱ្យស្ងួត/fry the pepper on low flame

PEPERCORN2

– បុកក្នុងថ្បាល់ឱ្យម៉ត់/using a mortar crush the roasted pepper

MORTAR&PETAL5

– ដាក់ម្រេចម៉តក្នុងខ្ទះឆាហើយបន្ថែមទឹក/place the crushed pepper into a pan and add water

Black Pepper Grains

– រំងាស់២ទៅ៣នាទីឱ្យពុះ/boil for 2-3 minutes than allow it to cool

SIMMERING

– ត្រងយកទឹកចេញ/strain out the liquid

STRIANER

 

**វិធីប្រើប្រាស់/USAGE**

– ផឹកមួយថ្ងៃពីរដង សម្រាប់បំបាត់ក្អក ឈឺផ្ដាសាយ នឹងឈឺក/drink twice daily to treat cough, cold and sore throat

CUPS2

 

**កំណត់ចំណាំ/REMARK**

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Sources: bowlofherbs

 

 

 

 

SHARE