វិធីព្យាបាលជំងឺលើសទំងន់ KHMER NATURAL REMEDY FOR OBESITY

3990

ជំងឺ/ILLNESS: ភាពលើសទំងន់/obesity

OBESITY

ចំណាំ/NOTES:

ស្លឹកគ្រៃជាមួយជីដែលមានជាតិថ្នាំសម្រាប់ជួយកាត់បន្ថយជាតិcalories ហើយជួយយកជាតិខ្លាញ់នឹងទឹកចេញពីខ្លួន/lemongrass is effective herb for burning calories and enhances the oxidation of fatty acids in the body and helps to flush out excessive water, remove toxins and excess fat from the body.

LEMONGRASS TEA1HAND

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

ស្លឹកគ្រៃ៣គល់/3 stalk of lemongrass

LEMONGRASS4

ទឹកឃ្មុំ៣ស្លាបព្រាកាហ្វេ/3 teaspoons of honey

HONEYXC

ទឹក៤ពេង/4 cups of water

CUPS1

 

ទឹកកក២ទៅ៣ដុំ/ 2-3 ice cubes

ICE

វិធីធ្វើ១/INSTRUCTION1:

ហាក់ស្លឹកគ្រៃជាចំណិតតូចៗ/chop the lemongrass into thin pieces

LEMONGRASS6

ដាក់ចូលខ្ទះហើយថែមទឹក/put into a saucepan and add water

POUR WATER

គ្របខ្ទះហើយរម្ងាស់រយះពេល៩០នាទី/cover the sauce pan and simmer it for 90 minutes on low heat

COVER POT90 MINUTES

បិទភ្លើងហើយបន្ថែមទឹកឃ្មុំនឹងករូឱ្យបានល្អ/remove the pan from heat, add honey and stir well

HONEY12

ត្រងទឹកចេញ ហើយទុកឱ្យត្រជាក់/strain the lemongrass juice and let cool down to room temperature

STRAIN

ចាក់ចូលកែវហើយបន្ថែមទឹកកក/pour the juice into a glass, add ice cubes

LEMONGRASS TEA2ICE1

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

ផឹកមុនអាហារ នឹងក្រោយអាហាររហូតដល់់អ្នកពេញចិត្តនិងទំងន់របស់អ្នក/drink before meals and after meals daily, until the desired weight loss have been achieved

LEMONGRASS TEA

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source: 1800remedies Google

SHARE