របៀបកាត់ខ្ទឹមបារាំងមិនឲ្យក្រហាយភ្នែក!

52

រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកកាត់ខ្ទឹមបារាំងវានឹងធ្វើឱ្យអ្នកក្រហាយភ្នែករហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកក្រៅទាំងនោះគឺដោយសារតែធាតុគីមីដែលចេញពីខ្ទឹមបារាំង។– យកខ្ទឹមបារាំងដាក់ក្នុងទូទឹកកកមុនពេលកាត់– យកខ្ទឹមបារាំងដាក់ត្រាំក្នុងទឹក 30 នាទីមុនពេលកាត់- ប្រើចំនិតដំឡូងបារាំងដាក់មុខមុខកាំបិត– ពន្លឺទៀនអាចកាត់បន្ថយកំដៅដែលចេញពីខ្ទឹមបារាំង– មិនគួរកាត់ខ្ទឹមបារាំងនៅជិតកន្លែងខ្យល់ចេញចូលនៃផ្ទះបាយ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសកន្លែងសមរម្យមួយ ឬអាចប្រើកង្ហារដើម្បីអោយចំហាយវាបក់ទៅឆ្ងាយ។អ្នកអាចកាត់ខ្ទឹមបារាំងបានយ៉ាងស្រួល។

សម្រួលអត្ថបទ៖ផ្កាក្រដាស

SHARE