វិធីធ្វើជីអរម៉ូនសម្រាប់ជំរុញឲ្យដើមឈើហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទចេញផ្កាផ្លែលឿនអាចដល់ថ្នាក់ចេញមុនរដូវកាលបាន!

534

ធាតុផ្សំមាន
១.ល្ពៅទំឬចាស់ ១kg
២.ល្ហុងទំ១kg
៣.ចេកណាំវ៉ាទំ១kg
14462845_1799798993566793_5880240163205328777_n

14192535_1051089328320171_8157546074777063025_n
៤.ម្នាស់ទំលឿង១ kg
៥.ទឹកក្ដៅ២លីត្រ
៦.កាកស្ករអំពៅ (ស្កររងូ) ២kg
14045922_1765743040308138_1869565586029422463_n
13939377_1135571336489516_1961153631233795267_n
13932850_1027327357363035_2759569036846076458_n
** វិធីធ្វើ**
១..រួមធាតុផ្សំទាំង ៤មុខចូលគ្នាដោយចិតយកសំបក
ចេញ ចាក់ចូលក្នុងធុងផ្អាប់ ចាក់ស្ករអំពៅក្រហម
ចូល ចាក់ទឹកក្ដៅចូល កូឲ្យធាតុផ្សំរលាយចូលគ្នា។
13906741_1027327267363044_3215057284994877241_n
13901581_1027327547363016_3839532577385351303_n
13528690_1098158740230776_6991551548737124815_n
២..ទុកឲ្យវាត្រជាក់ រួចហើយបិតគំរបយកទៅទុក
នៅកន្លែងម្លប់ហើយមានសំណើម ផ្អាប់ទុកចោល
រយះពេល ៤៥ ថ្ងៃអាចត្រងយកទឹកវាមកប្រើបាន
កាកវាអាចយកដាក់តាមគល់ឈើបាន។
13173895_971408686288236_3192069181105410329_n
12821425_1721520644758850_8703816788999667130_n
♞. ការប្រើប្រាស់
ជីនេះកន្លះលីត្រលាយទឹក១០លីត្រ បាញ់រាល់
១អាទិត្យម្ដង ទឹកថ្នាំអាចទុកបាន៣ខែដាក់ក្នុងម្លប់ មិនសាកមិនដឹង!
8392_971408626288242_579114789921796122_n

SHARE