កុមារកំពុងរីករាយនឹងល្បែង សប្បាយមែន

58

ក្មេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកមានវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីសប្បាយ។​  វាជាល្អណាស់ដូច្នេះដើម្បីមើលនិងពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់គំនិតសម្រាប់ការសប្បាយ។​​ ក្មេងមានភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅពេលដែលវារីករាយនឹងជីវិត គួរតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែន។

Image may contain: one or more people and people standingImage may contain: one or more people, people standing and people dancingImage may contain: one or more people, people dancing and people standing

Video

SHARE