សាកប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើវានឹងជួយភ្នែកឲ្យមើយច្បាស់! IMPROVE YOUR EYESIGHT WITH ALOE VERA!

669

សាកប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើវានឹងជួយភ្នែកឲ្យមើយច្បាស់! IMPROVE YOUR EYESIGHT WITH ALOE VERA!

 

ជំងឺ/ILLNESS: ភ្នែកមើលអត់សូវច្បាស់/trouble with eyesight

 

EYES

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ទឹកជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ១០០មល/100 ml of aloe vera jelly

 

ALOE VERAALOE VERA1

– វាល់ណឺតមួយផោន/1 lb of ground walnuts

 

WALNUTSWALNUTS3

– ទឹកឃ្មុំ៣០០មល/300 ml of pure honey

– ក្រូចឆ្មាបួនផ្លែ/4 lemons

HONEY1XLEMON16

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– បកសំបកប្រទាលកន្ទុយក្រពើចេញហើយយកសាច់១០០មលនឹងដាក់ចូលក្នុងម៉ាសិនក្រឡុក/peel aloe vera leaves and obtain 100 ml and put into a blender

 

ALOE VERA2– បន្ថែមវាល់ណឺតកិននឹងទឹកឃ្មុំ/add ground walnuts and honey to the blender

Walnut kernels and whole walnuts on rustic old wooden table

HONEYXC

 

– បន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា៤ផ្លែហើយក្រឡុលឱ្យបានល្អ/add juice from 4 lemons and blended it well

 

LEMON17

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– ញ៉ាំមួយថ្ងៃបីដង៣០នាទីមុនអាហារ(អាហារពេលព្រឹក, អាហារពេលថ្ងៃត្រង់, អាហារពេលល្ងាច)/consume one tablespoon 3 times a day and 30 minutes before each meal( breakfast, lunch and dinner)

 

ALOE VERA3

 

– ទឹកនេះអាចប្រើបានក្នុងមួយខែ/this liquid can be use within one month

 

DRINKING WATER1

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

SOURCES: youtube

 

SHARE