វិធីទប់ស្កាត់ការជ្រុះសក់ដោយគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិតែ១មុខ

913

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន
-ខ្ទឹមក្រហម(៤គ្រាប់)-ទឹកស្អាត(១លីត្រ)+របៀបធ្វើ
-យកខ្ទឹមមកហានជាដុំតូចៗ-ចាក់ទឹក១លីត្រចូលឆ្នាំងរួចចាក់ខ្ទឹមក្រហមចូលហើយដាំវាឲ្យពុះរយៈពេល១០នាទី
-បន្ទាប់ពីដាំពុះ ទុកវាឲ្យត្រជាក់រយៈពេល១៥នាទី+របៀបប្រើ
-ដំបូងត្រូវកក់សក់ជាមួយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតល្អជាមុនសិន-បន្ទាប់យើងយកទឹកខ្ទឹមក្រហមមកលាបលើស្បែកក្បាលដោយធ្វើការម៉ាស្សាថ្នម*អនុវត្តបែបនេះ១សប្តាហ៍ម្តង
សម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE