(មានវិឌេអូ)ស្ពានដែលវែងជាងគេលើលោករបស់ចិនសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយ!

570

សំណង់ស្ពាននិងផ្លូវរូងក្រោមដីវែងបំផុតលើពិភពលោក គឺស្ពានហុងកុង-ជូហៃ-ម៉ាកាវ (Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) “បានសង់រួចរាល់ ៩៥ ភាគរយហើយ”។ នេះបើយោងតាមប្រធានវិស្វករនៃគម្រោងសង់ស្ពាននិងផ្លូវរូងក្រោមដីនេះ។

a9 a8 a7 a6 a5 a4
លោក Lin Ming ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់គម្រោងដែរនោះ បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពស្ពាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនជាមួយវេបសាយ China Daily នៅការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននៅក្នុងទីក្រុងជូហៃ ខេត្តក្វាងទុង។

a3 a2 a19 a18 a17 a16
ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអញ្ជើញក្រុមរបស់លោកលីនដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះ។

a15 a14 a13 a12 a11 a10
លោក Lin Ming បាននិយាយថា បន្ទាប់ពីការស្ថាបនាស្ពាននេះ ប្រទេសចិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសនាំមុខគេមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនាំមុខគេជាច្រើនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិជ្ជាផ្លូវរូងក្រោមដីនៅក្រោមសមុទ្រ។

a1

2017年6月28日,四川省宜宾市,工作人员查看宜宾金沙江公铁两用桥沙盘模型。28日,随着主拱最后一段拱肋吊装到位,成都至贵阳铁路的控制性工程——宜宾金沙江公铁两用大桥主拱合龙,标志着成贵铁路建设取得重大阶段性胜利。成贵铁路金沙江公铁两用桥全长1603米,主跨336米,采用公铁合建方案跨越金沙江。成都商报记者 王勤 摄影

64006a484da31abee31a04 64006a484da31abee31a03 64006a484da31abee31902 64006a484da31abee31901
ស្ពាននេះលាតសន្ធឹងប្រវែង ៥៥ គីឡូម៉ែត្រ គឺវែងជាង ២០ ដងនៃស្ពាន Golden Gate Bridge នៃក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ហើយវានឹងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ ៤ ម៉ោងពីហុងកុងទៅជូហៃ មកនៅត្រឹមកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។

DCIM100MEDIADJI_0036.JPG

лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇÅÉϵġ°·ç·«¡±ÔìÐÍÇÅËþ£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã

лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌµÄÈ˹¤µºÆ´°æÕÕƬ¡£ÉÏͼΪ¶«È˹¤µº£¬Á¬½ÓÏã¸Û£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩£»ÏÂͼΪÎ÷È˹¤µº£¬Á¬½ÓÖ÷ÌåÇÅÁº£¬Í¨ÍùÖ麣¡¢°ÄÃÅ£¨7ÔÂ4ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã
лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌµÄÈ˹¤µºÆ´°æÕÕƬ¡£ÉÏͼΪ¶«È˹¤µº£¬Á¬½ÓÏã¸Û£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩£»ÏÂͼΪÎ÷È˹¤µº£¬Á¬½ÓÖ÷ÌåÇÅÁº£¬Í¨ÍùÖ麣¡¢°ÄÃÅ£¨7ÔÂ4ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã

лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇÅÉϵġ°Öйú½á¡±ÔìÐÍÇÅËþ£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã

лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀµÄ×îÖÕ½ÓÍ·£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã

ការសាងសង់បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០០៩។ ស្ពាននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការរញ្ជួយដីរង្វាស់ ៨ រិច្ឆទ័រ ព្យុះទីហ្វុងល្បឿនពី ១៨៤ ទៅ ២០២ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ឬ ការបុកទង្គិចពីសំណាក់នាវាដឹកទំនិញទម្ងន់ ៣០០.០០០ តោន៕

лªÉçÕÕƬ£¬Ö麣£¨¹ã¶«£©£¬2017Äê7ÔÂ7ÈÕ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ ÕâÊǸÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÄÚ²¿£¨7ÔÂ5ÈÕÉ㣩¡£ 7ÔÂ7ÈÕ£¬ ¸ÛÖé°Ä´óÇź£µ×ËíµÀÕýʽ¹áͨ¡£ÕâÒ²Òâζ×ÅÈ«Çò×µÄ¿çº£´óÇÅ¡ª¡ª¸ÛÖé°Ä´óÇÅʵÏÖÁËÖ÷Ì幤³ÌÈ«Ïß¹áͨ¡£ ¸ÛÖé°Ä´óÇÅÊÇÁ¬½ÓÏã¸Û¡¢Ö麣¡¢°ÄÃŵij¬´óÐͿ纣ͨµÀ£¬È«³¤55¹«À½¨³Éºó½«³ÉΪÊÀ½ç×µÄ¿çº£´óÇÅ¡£ÆäÖУ¬¹¤³ÌÁ¿×î´ó¡¢¼¼ÊõÄѶÈ×î¸ßµÄÊdz¤Ô¼29.6¹«ÀïµÄÇÅ¡ªµº¡ªËí¼¯ÈºµÄÖ÷Ì幤³Ì¡£ лªÉç¼ÇÕß ÁºÐñ Éã

2-4-1 2-3-1 2-2-1 2-1-2ប្រភព:ចិន

SHARE