ឪសថខ្មែររបស់យើងងាយស្រួលអាចបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ! SAY GOODBYE TO YOUR BELLY FAT WITH KHMER REMEDY!

1120

 

ឪសថខ្មែររបស់យើងងាយស្រួលអាចបំបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ! SAY GOODBYE TO YOUR BELLY FAT WITH KHMER REMEDY!

 

 

ជំងឺ/ILLNESS: ខ្លាញ់​ក្បាលពោះ/BELLY FAT

 

BELLY FAT4

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែ/1 lemon or lime

ទឹកមួយកែវ/1 glass of water

 

LEMON14HOT WATER3

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-យកទឹកក្ដៅមួយកែវ/have one glass of warm water ready

 

HOT WATER2

-ពុះក្រូចឆ្មាមួយផ្លែហើយច្របាច់យកទឹក/cut one lemon in half and squeeze out the juice

 

LEMON WATER2

-បន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាទៅក្នុងទឹកក្ដៅមួយកែវ ហើយកូរឲ្យបានល្អ/add the lemon juice to the glass of warm water and stir well

 

 

LEMON WATER3

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

–ផឹកក្ដៅអ៊ុនៗមុនអាហារពេលព្រឹកហើយហាមញាំអាហាររយះពេល៣០ នាទី/drink before breakfast and do not eat until 30 minutes later.

 

HOT WATER4

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

SOURCES: 1800remedies

SHARE