វិធីសម្រាប់ព្យាបាលសក់ជ្រុះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR FALLING HAIR!!

399

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលសក់ជ្រុះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR FALLING HAIR!!

**ជំងឺ/ILLNESS**​

សក់ជ្រុះ/falling hair

 

**គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS**

ស្លឹកកន្រូបមួយពេង/1 cup of curry leaves

CURRY LEAVES3

គ្រាប់Fenugreek មួយស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoon of Fenugreek seeds

FENUGREEK SEEDS2

ដូងកុសកន្លះពេង/half a cup of grated coconut

SHREDDED COCONUTSCOCONUTS

បើត្រៅកា/water (as required)

POUR WATER

 

**វិធីធ្វើ/INSTRUCTION**

ដាក់គ្រាប់fenugreek ក្នុងទឹកមួយពេងហើយត្រាំរយះពេលពីរម៉ោង/put the Fenugreek to a cup of water and soak for 2 hours

FENUGREEK SEEDS

ដាក់ស្លឹកកន្រូបចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកហើយបន្ថែមទឹក/add curry leaves to a blender and add water

CURRY LEAVES4CURRY LEAVES6

បន្ថែមគ្រាប់fenugreek ត្រាំចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុក/add the soaked Fenugreek seeds to the blender

FENUGREEK SEEDS1

ក្រឡុកឱ្យបានល្អ ហើយទុកសិន/blend it well and leave aside

CURRY LEAVES8

ដាក់ដូងកោសចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកហើយថែមទឹក/add grated coconut to blender​ and add water

GRATED COCONUT1

ក្រឡុកឱ្យបានល្អហើយត្រងយកទឹក/blend it well and strain out the milk

GRATED COCONUT2

លាយខ្ទិះដូងជាមួយស្លឹកកន្រុបកិន នឹងលាយឱ្យបានល្អ/add the milk to curry paste and mix well

COCONUT1_2COCONUTS2

 

**វិធីប្រើប្រាស់/USAGE**

ម៉ាស្សាលើសក់នឹងក្បាលហើយទុក៣០នាទី/massage to hair and scalp thoroughly and leave on 30 minutes

MASSAGE_1

លាងចេញជាមួយសាប៊ូកក់សក់នឹងធ្វើរបៀបនេះពីរដងមួយសប្ដាហ៍/wash off with mild shampoo and repeat twice weekly

 

SHAMPOO_1

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Sources: bowlofherbsdiy

SHARE