អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីក្នុងការកំចាត់សត្វល្អិត

521

អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីក្នុងការកំចាត់សត្វល្អិត

១. សមាសធាតុប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិត
មើមខ្ញីមានផ្ទុកសមាសធាតុ Gingerol និង Olerisine ដែលមានក្លិនឆួលខ្លាំង ធ្វើឲ្យសត្វល្អិតពិបាកទ្រាំ និង ចាកចេញ។

២. ផ្នែកប្រើប្រាស់
– មើម

៣. វិធីផ្សំ និង វិធីប្រើប្រាស់ថ្នាំ
– កិនខ្ញី ៥០០ ក្រាម ឲ្យម៉ដ្ដល្អ រួចចាក់ចូលក្រឡ ឬ ពាង
– ចាក់ទឹក ៣ លីត្រចូល
– បន្ថែមទឹកសាប៊ូចំនួន ១២ មីលីលីត្រ
– កូរឲ្យសព្វ រួចច្រោះយកមេថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់
– បាញ់ថ្នាំពុលខាងលើទៅលើរុក្ខជាតិដែលទទួលរងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត

៤. ប្រសិទ្ធភាពលើសត្វល្អិត
– ចៃ
– ដង្កូវរុយ
– ដង្កូវមេអំបៅ
– ដង្កូវចោះគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
– ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ
– កញ្ចែស្រូវ

19302_397365853774611_2100555119976934652_n

1521721_397365470441316_1584459833361860738_n

10247244_397364720441391_6124083006658585689_n

10959549_397364660441397_3373510444963560416_n

10959597_397367073774489_8626569281260829466_n

10985533_397365213774675_2685411298848962163_n

10986922_397365540441309_866038235099854291_n

SHARE