ពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំង ជាមួយនឹងសង្វាក់ផលិតកម្មផ្សិតខ្នាតយក្សបែបនេះ

70

ពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឃើញគេបណ្តុះផ្សិតក្នុងកញ្ចែង ពាង រឺសំភារៈផ្សេងដែលជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ។ម្តងនេះពិតជាប្លែកភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទិដ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យមួយ គឺការបណ្តុះផ្សិតជាលក្ខណៈខ្នាតយក្សដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក។
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

SHARE