វិធីសម្រាប់ធ្វើកុំឱ្យសត្វមូសមកជិត! KHMER NATURAL REMEDY FOR MOSQUITO REPELLENT​

2257

ថ្នាំមូស/mosquito repellent

MOSQUITO1

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

ប្រេងខ្បល់មួយស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoon of Eucalyptus oil

EUCALYPTUS TREE2EUCALYPTUS OIL

ប្រេងដូងមួយស្លាបព្រាបាយ/1 tablespoon of Coconut oil

COCONUT OIL2

ក្រមួនឃ្មុំកន្លះស្លាបព្រាបាយ/1/2 tablespoon of Beeswax

HONEY2

ទឹកចំរាញ់ចេញពីស្លឹកគ្រៃ/2 tablespoon of Lemongrass extract

LEMONGRASS2LEMONGRASS1

 

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-ដាក់ក្រមួនឃ្មុំចូលក្នុងចានគោម/in a bowl put in the beeswax

BEESWAXBOWL2

-ចាក់ប្រេងដូងចូល/pour​ in coconut oil

COCONUT OIL4

-បន្ថែមប្រេង ហើយទុកចោលមួយចំហៀងសិន/add in eucalyptus oil and place aside

EUCALYPTUS TREE3

-ហាន់ស្លឹកគ្រៃហើយបុកក្នុងត្បាល់/chop up some lemongrass leaves and crush in a mortar

CHOPPED LEMONGRASSMORTAR&PETAL

-បន្ថែមទឹកកន្លះកែវហើយកូរឲ្យបានល្អ/add in ½ glass of water and mix well

WATER1

-ត្រងយកទឹក/strain to remove the lemongrass leaves to get your extract

LEMONGRASS3

 

-លាយទឹកស្លឹកគ្រៃចូលចានគោមដែលទុកមួយចំហៀង/add the lemongrass extract to the bowl that was left aside

LEMONGRASS EXTRACT

-កំដៅចានគោមឱ្យគ្រឿងផ្សំចូលគ្នា/heat up the bowl until the ingredients blend together

BOWL3HOT WATER

-ចាក់ចូលក្រឡពេលនៅក្ដៅ/pour into a glass jar while it is hot

POURING

-ក្រឡុកមុនប្រើប្រាស់/shake well before use

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-លាបលើស្បែកកុំឱ្យមូសខាំ​/apply the cream on the exposed skin to keep mosquitoes away.

SKIN

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCES: bowlofherbs

SHARE