ភាពខុសគ្នារវាង ព្រលឹត និងលំចង់

617

ក. ព្រលឹត

ព្រលឹត ឬ ព្រលិត (ន)៖ ឈ្មោះឧប្បលពួកមួយដុះក្នុងទឹក, មានដើមមូលត្រសូល , ប្រើធ្វើជាបន្លែឬអន្លក់ក៏បាន; ព្រលឹតមានច្រើនប្រភេទ ខ្លះដើមស្រួយ ខ្លះដើមស្វិត  ខ្លះផ្កាស  ខ្លះផ្កាលឿង ។ល។ ឈ្មោះពស់មួយប្រភេទ កើតនៅក្នុងទឹក ពស់ព្រលឹត។

0 (7) 0 (8) 10941013_883574665020505_3437870538212778749_n 14358885_2102196746673152_6723682056639868790_n

16387156_1055895587855581_3868339131678144902_n 16299248_1055891427855997_8020307229704805312_n

0 (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4)

ខ. លំចង់

លំចង់ ( សៀមហៅថា លិនចង ឬ លេនចង អានថា ចុង) ឈ្មោះឧប្បលមួយប្រភទេ ដើមសម្បុរស្វាយស្រគាំ ផ្កាសម្បុរខៀវស្វាយ ( នីលុប្បល) ។

16114407_1137993559653082_3812277511884182791_n 12541124_166910450344691_1056091942949957822_n

12186849_971701826222559_7167309357241033568_o 12592685_166910790344657_8809839933106163460_n

លំចង់5 លំចង់3

14370103_1145839765482239_3465277679346812931_n

ពាក្យកាព្យ

ព្រលឹតលំចង់ ផ្ការីករហង់ នៅក្នុងស្រះស្រី មើលពីចម្ងាយ ហាក់ដូចចេះស្តី

ថែមទាំងមានត្រី ហែបហែលទៀតផង។

0 (16)

1545671_748738935138772_1434715555_n 10426756_1713384122261393_2149937664289393477_n

វចនានុក្រមខ្មែរ ព្រះរាជនិពន្ធ សម្តេច ព្រះសង្ឃរា ជួន ណាត ជោតញ្ញណោ)

SHARE