បច្ចេកទេសដាំល្ហុង

638

**ការជ្រើសរើសពូជ**

ជ្រើសរើសគ្រាប់ ណាដែលថ្លោសល្អ មិនយកគ្រប់ ដែលខ្ចីពេក ។

1419726231

10915180_386978118146718_5801814313351139223_n

**ការរៀបចំដី**
មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ។ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បីកំចាត់ស្មៅដោយមុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង ។ បន្តាប់មកកាប់រណ្តៅដែលមានទំហំ៤តឹក៤ជ្រុងជំរៅ៥តឹកនិងចន្លោះពីរណ្តៅ១ទៅ១ប្រ
វែង២.៥ទៅ៣ម៉ែត្រ។

001

4

3

002

***ការដាំដុះ***
យកកូនល្ហុងដែលមានអាយុ៤៥ថ្ងៃ ទៅកប់ក្នុងរណ្តៅចំកណ្តាលដោយដាក់ផ្តេកដើម ។

**ការថែទាំ**
ស្រោចទឹក
បោចស្មៅ
ពូនគល់
**ការប្រមូលផល**
ក្រោយពីដាំបានរយះពេល៥ខែ អាចប្រមូលផលបានហើយ។

20882724_1246941668749357_1045396321497675041_n

21272205_1495738623823395_8238509391812662051_n

20914703_10203734877849071_6904775872741144525_n

20228489_136025286987359_2872874435447958695_n

20953219_870445596438050_3305283463841468310_n

16002728_353167098386576_8158095147911212995_n

20376032_1497566136968932_3659512858877389441_n

papaya_1112587f

fp12

10341838_386978108146719_1715794062709354834_n

2015-03-06 22-20-39Picture3

000011

 

SHARE