គ្រាន់តែទឹកឃ្មុំឬខ្ទឹមបារាំងនឹងជួយបំបាត់ស្នាមមុនរហូត/HONEY OR ONION CAN MAKE YOUR ACNE MARK GO AWAY!!

301

 

គ្រាន់តែទឹកឃ្មុំឬខ្ទឹមបារាំងនឹងជួយបំបាត់ស្នាមមុនរហូត/HONEY OR ONION CAN MAKE YOUR ACNE MARK GO AWAY!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: ស្នាមមុន/acne mark

 

វិធី១/Method1

គ្រឿងផ្សំ១/INGREDIENTS1:

– ខ្ទឹមបារាំងមួយ/1 yellow onion

– ត្រសក់​មួយផ្លែ/1 field cucumber

 

YELLOW ONION2CUCUMBER

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ហាន់ខ្ទឹមបារាំងមួយហើយដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុក/chop up one yellow onion and put into a blender

 

CHOPPED ONION

– ពុះត្រសក់មួយជាពីរ ហើយបន្ថែមទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុក/cut one cucumber in half and add to the blender

 

CHOPPED CUCUMBER1

– ក្រឡុកឱ្យម៉ត់ល្អ/blender it into a fine paste

 

BLENDED CUCUMBER

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

– លាបលើខ្នងដែលមានស្នាមមុន/apply to your back with mark of from acne

 

BACK ACNE1

– ទុករយះពេល២០នាទីហើយ លាងចេញជាមួយទឹកត្រជាក់/keep on for 20 minutes and rinse out with cold water

 

WASHING

– ធ្វើរបៀបនេះមួយថ្ងៃពីរដងសម្រាប់បង្ការការចេញមុន/follow this process 2 times a day to prevent new breakout

 

OPEN PORES

 

វិធី២/METHOD2

គ្រឿងផ្សំ២/INGREDIENTS2:

– ទឹកឃ្មុំពីរស្លាបព្រាបាយ/2 tablespoon of honey

 

HONEY10

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

– លាបលើខ្នងដែលមានស្នាមមុន/apply to your back with mark of from acne

BACK ACNE

 

– ទុករយះពេល២០នាទីហើយ លាងចេញជាមួយទឹកត្រជាក់/keep on for 20 minutes and rinse out with cold water

WASHING1

 

– ធ្វើរបៀបនេះមួយថ្ងៃពីរដងសម្រាប់បង្ការការចេញមុន/follow this process 2 times a day to prevent new breakout

 

ACNE MARKS

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

Sources: 1800remedies

 

SHARE