វិធីសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកកើតភ្លឺ!! KHMER NATURAL REMEDY FOR TREATING PIGMENTATION!!

727

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកកើតភ្លឺ!! KHMER NATURAL REMEDY FOR TREATING PIGMENTATION!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: កើតភ្លឺ/pigmentation

 

PIGMENTATION1

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– គ្រាប់ខ្នុរបីគ្រាប់/3 pieces of jackfruit seeds

JACKFRUIT SEED4

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ស្ងោគ្រាប់ខ្នុរឱ្យឆ្អិន/cook the jackfruit seeds

– កិនគ្រាប់ខ្នុរឱ្យម៉ត់ល្អ/grind the jackfruit seed into fine form

 

JACKFRUIT SEED7GRINDED JACKFRUIT

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– លាបលើមុខ/massage on the affect area for 10 minutes

– ហើយលាងចេញជាមួយទឹកត្រជាក់/after wash out with cool water

– ធ្វើរបៀបនេះជាងរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អ្នកបានសម្រឹច/follow this procedure daily to get desired result

PIGMENTATIONWASH FACE

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: 1800remedie Googles

SHARE