វិធីព្យាបាលជំងឺរោគរបេង! KHMER NATURAL REMEDY FOR TUBERCULOSIS

263

វិធីព្យាបាលជំងឺរោគរបេង! KHMER NATURAL REMEDY FOR TUBERCULOSIS

 

ជំងឺ/ILLNESS: រោគរបេង/tuberculosis

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ផ្កាចេកមួយពេង/ 1 cup of banana flower

 

BANANA FLOWER4BANANA FLOWER3

– ទឹកបី ២០០មល/200 ml of water

WATER

 

– ទឹកឃ្មុំបីស្លាបព្រាកាហ្វេ/3 teaspoon of honey

 

HONEY18HONEY22

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

–  យកផ្កាចេកមួយពេង/take one cup of banana flower with the inner stick removed

–  ដាក់ចូលក្នុងម៉ាសិនក្រឡុងនឹងថែមទឹក/put into a blender and add water

BANANA FLOWERBLENDER4

 

–  ក្រឡុកឱ្យបានល្អ ហើយត្រងយកទឹក/blend it well and strain out the juice

–  បន្ថែមទឹកឃ្មុំ និងលាយឲ្យបានល្អ/add honey and mix well.

 

Warm-water-with-honey-and-lemon-juice

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

–  ផឹករាល់ថ្ងៃឱ្យបាន៤០ថ្ងៃ/drink every morning continuously for 40 day.

DRINKING WATER

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: bowlofherb

SHARE