វិធីសម្រាប់ព្យាបាលមហារីក!! KHMER NATURAL REMEDY FOR TREATING CANCER!!

180

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលមហារីក!! KHMER NATURAL REMEDY FOR TREATING CANCER!!

 

ជំងឺ/ILLNESS: មហារីក/cancer

 

គ្រៀងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ការ៉ុតពីរមើម/medium size carrot

– ម្ស៉ៅរមៀតពីរស្លាបព្រាកាហ្វេ/2 teaspoons of turmeric powder

– ទឹក២០០មល/200 ml of water

CARROTSTURMERIC POWDERWATER1

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ហាន់ការ៉ុតជាចំណិតតូចៗហើយដាក់ក្នុងម៉ាសិនក្រឡុក/chop the carrots into small pieces and put into a blender

– បន្ថែមម្ស៉ៅរមៀត/add turmeric powder

– បន្ថែមទឹកនឹងកិនឱ្យបានល្អ/add water and blend

CARROTS IN BLENDERCUPS2

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– ផឹកមួយថ្ងៃបីដង/drink three time daily

JUICE

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: bowlofherb Google

 

 

SHARE