វិធីព្យាបាលជំងឺរាក!!

326

👉 👉រកឃើញហើយបងប្អូន! 👏 👏

 វិធីព្យាបាលជំងឺរាក!

 🙏 🙏សូមជួយស៊ែរឱ្យអ្នកជំងឺនេះបានដឹងផង! 🙏 🙏

 

ជំងឺ: ជំងឺរាក

DIARRHEA1

រុក្ខជាតិ: ផ្កាឈូក

LOTUS6

វិធីធ្វើ:

យកផ្កាឈូក៦ទៅ៨ទង ហើយថែមទឹក២០០មីលីលីត្រ និងកិនឲ្យម៉ត់។

LOTUSCUPS1BLENDER

កិនហើយត្រងយកទឹក។

STRAINERLOTUS TEA2

វិធីប្រើប្រាស់:

ផឹកទឹកនេះ១០០មីលីតលីត្រពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

LOTUS TEA1

កំណត់ចំណាំ:

ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCE: 1800remedies Google Youtube

SHARE