ផឹកទឹកនេះអ្នកនឹងបាត់ឈឺក្បាល!! DRINK THIS AND SAY GOOD BYE TO MIGRAINE!!

296

ជំងឺ/ILLNESS: រោគឈឺក្បាលមួយចំហៀង/migraine

MIGRAINE5

រុក្ខជាតិ/PLANT:

ទឹកមួយពែង one cup of water

HALF A GLASS OF WATER

ទឹកក្រូចឆ្មាមួយផ្លែ juice from one lemon

LIME2

អំបិលពីរស្លាបព្រាកាហ្វេ two teaspoon of sea salt

SEA SALT

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-ច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែចូលទឹកមួយពែង/in a cup of water squeeze the juice from one lemon

LIME1WATER2

-បន្ថែមអំបិលសមុទ្រ/add sea salt

SALTS

-កូរឱ្យបានល្អ/stir well

WATER3វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-ផឹកទឹកនេះហើយចាំ៤ទៅ៥នាទី/drink this and wait 4 to 5 minutes

DRINKING WATER1

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Sources: youtube

 

SHARE