វិធីធ្វើនំខេកតែបៃតង!

84

+គ្រឿងផ្សំ៖- ម្ស៉ៅតែបៃតង- បឺរ- ម្ស៉ៅធ្វើនំ- ស៊ុតមាន់- ស្ករស- គ្រាប់អាល់ម៉ុង- ឈីបឆក់+វិធីធ្វើ៖-លាយម្ស៉ៅតែបៃតងជាមួយម្ស៉ៅធ្វើនំ-រំលាយបឺរ-លាយបឺរជាមួយម្ស៉ៅនំ-លាយស៊ុតជាមួយម្ស៉ៅដែលលាយហើយ-ចាក់ស្ករ ម្ស៉ៅតែចូលរួចកូរអោយសព្វ-តំរៀបក្រដាសដុតនំរួចចាក់ម្ស៉ៅដែលលាយរួចពីលើ ហើយរោយគ្រាប់អាល់ម៉ុង និងឈីបឆក់-ចំហុយនំក្នុងម៉ាស៊ីនចំហុចនំ ជាការស្រេចឮ៕សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ផ្កា ស

SHARE