កណ្តុរអីក៏សាហាវម្លេះ ដេញខាំគេពេញផ្ទះ! មានកណ្តុរចឹងៗតែពីរបីក្បាលនៅក្នុងផ្ទះ គ្មានអ្នកនៅផ្ទះបានទេ 🐁 🐀(ចុចមើលវីដេអូ-សើច)😅 😂

354

កណ្តុរអីក៏សាហាវម្លេះ ដេញខាំគេពេញផ្ទះ! មានកណ្តុរចឹងៗតែពីរបីក្បាលនៅក្នុងផ្ទះ គ្មានអ្នកនៅផ្ទះបានទេ។ មិនដែលឃើញទេដែលកណ្តុរមួយក្បាលនេះដេញខាំឆ្មារត់បាតជើងសរព្រាត តាំងពីដើមមកធ្លាប់តែលឺឆ្មាចាប់កណ្តុរ ឥឡូវកណ្តុរចាបើឆ្មាវិញ ហាហា។ នេះហើយ Tom & Jerry មានពិតមែន,សូមចុចមើលវីដេអូសើចទាំងអស់គ្នា ៖

02

03

04

05

06

7

08

សូមចុចមើលវីដេអូ៖

ឆ្មាមួយក្បាលនេះក៏សែនចិត្តធម៌ សុខចិត្តអោយកណ្តុរដេញខាំមិនខ្លាចអាម៉ាស់មុខសោះ ៖

13

12

11

10

09

ចុចមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

000

តោះស៊ែចែកគ្នាសើច ហាហា

SHARE