អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនរបស់​ដើម​គរ តាំង​ពី​ឬស រហូត​ដល់​ស្លឹក

138

+ប្រេង​ដែល​យក​ចេញ​ពី​គ្រាប់
-ជា​ថ្នាំ​បន្ទន់​លាមក និង​បញ្ចុះ​ទឹក​នោម
+ឬស
-ដាំ​ផឹក​ព្យាបាល​មួល​រុំារ៉ៃ, រាគ, ព្យាបាល​ពិស, សត្វ​ទិច ឬខាំ, បុត​ពូត​យក​ទឹក​ផឹក, ព្យាបាល​ទឹក​នោម​ផ្អែម+សំបក​ដើម
-ព្យាបាល​គ្រុន, ក្ដៅ​ក្នុង, បញ្ចុះ​ទឹក​នោម, ប្រើ​ច្រើន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្អក, ហឺត, ក្រួស​តម្រង​នោម
+ជ័រ
-ព្យាបាល​គ្រុន, ជំនួយ​កម្លាំង, រាគ​មួល, ស្ត្រី​ធ្លាក់​ឈាម+ស្លឹក
-យក​មក​ដាំ​ផឹក ដើម្បី​ព្យាបាល​គ្រុន​ក្អក, រលាក​ទង​សួត, ស្អកក, រលាក​ផ្លូវ​នោម, ប្រមេះ​ទឹក​បាយ, ហើម​ពេញ​ខ្លួន
+ផ្លែ​ខ្ចី
-ជា​ថ្នាំ​ផ្សះ
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE