បងប្អូនដែយឃើញដង្កូវក្បាលនាគទេ ?

69

ធម្មជាតិមានសត្វដ៏អស្ចារ្យមែន!!! គួរតែស្រឡាញ់ឬខ្លាច? មាននៅ​ អាមារិកខាងជើង, អឺរ៉ីប, ប្រទេសចិន នេងអូស្រ្ដាលី​Can be found inhabited North America, Europe, China and Southern Australia.  There are about 400 type of these creepy crawler found around the world.

Image may contain: foodImage may contain: plant and outdoorImage may contain: plant, outdoor and natureVideo

SHARE