វិធីសម្រាប់បំបាត់ស្នាមមុខក្នុង៣យប់/REMOVES SUN SPOTS FROM YOUR FACE IN JUST 3 NIGHTS

941

 

វិធីសម្រាប់បំបាត់ស្នាមមុខក្នុង៣យប់/REMOVES SUN SPOTS FROM YOUR FACE IN JUST 3 NIGHTS

 

សាកឪសថធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពអ្នក/try this natural home remedies first and be healthy

 

FACE4

Because our face is exposed to sunlight for a long time, it can lead to appearance of spots.  There are many product available in market which are chemically derived to eliminate the spot.  Some product promise to remove spots, although some maybe effective but it is important to know that the chemical in these product may cause serious damage to our health.

 

 

ជំងឺ/ILLNESS: ជាំមុខ/blemish

 

SUN SPOT

 

រុក្ខជាតិ/PLANT:

– ដំឡូងបារាំងមួយមើម/1 potato

– ក្រូចឆ្មាមួយចំហៀង/half of a lemon

POTATOESHALF LEMON

 

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ហាន់ដំឡូងបារាំងទៅជាចំណិតតូចៗហើយដាក់ចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុក/chop the potatoes into cube and put into a blender

 

POTATOES4POTATOES3

 

– បន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាមួយចំហៀង/add in the juice of half a lemon

 

LEMON17

 

– ក្រឡុងឲ្យម៉ត់ល្អ/blend it together until become smooth

 

POTATOES5

 

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage:

– លាបលើកន្លែងដែលមានស្នាម ទុករយះពេល២០នាទីហើយលាងចេញ/apply to the affect area in a circular motion and wash off after 20 minutes.

 

MASK2

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

Source: youtube

 

 

 

SHARE