របៀបធ្វើផ្អកអង្គរលីងសាច់ជ្រូកបីជាន់

959

#គ្រឿងផ្សំ

– សាច់ជ្រូកបីជាន់ ឬ សាច់គោក៏បាន ១គីឡូ
– ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយ
– បីចេងមួយស្លាបព្រាបាយ
– អង្គរលីងកន្លៈកំប៉ុង
– រំដេងបុក ៣ដុំ
– អំបិលគ្រូស 2ខាំ មិនយកអំបិលម៉ត់ទេ

22195923_1439352489493851_7021507713968932574_n 22195738_1439352406160526_3375117161792762961_n 22195551_1439352912827142_2822680805201432299_n 22195504_1439352722827161_1253111040005564614_n 22154726_1439352969493803_7818662479488192381_n 22154702_1439353009493799_5935693843271716487_n 22154665_1439353276160439_377513325857828481_n 22154608_1439352359493864_2557611012079706072_n 22154536_1439352766160490_789809817847580331_n 22140996_1439352809493819_5704498203509523810_n 22140937_1439353036160463_606786817017652702_n 22140934_1439353299493770_7493446605793577126_n 22140790_1439352452827188_3896223292995485498_n

#វិធីធ្វើ

១- សាច់ជ្រូកបីជាន់លាងទឹកអោយស្អាតជា ជាបន្ទៈស្ដើងៗ កាត់ប្រវែងម្រាមដៃ។
២- យកសាច់ជ្រូកទៅប្រឡាក់ជាមួយ អំបិលគ្រូសទុករយៈពេល5ថ្ងៃ។
៣- គ្រប់5ថ្ងៃយកសាច់ជ្រូកគឺយើងអាច​ចាប់ផ្តើមចាវវាបាន យកមកលាយបញ្ចូលគ្នា ជាមួយ ស្ករត្នោត បីចេង រំដេង អង្គរលីង រួចរៀបដាក់ចូលក្នុង ក្រឡ ឬ ក្នុងកែវ ទុករយៈពេល9ឬ 10ថ្ងៃ ទើបអាចចៀន អាំង ចំហុយ បាន។

22090054_1439353096160457_3936943212311774543_n 22089748_1439353062827127_5007694895302873207_n 22089662_1439352882827145_1794589846330751087_n 22089385_1439352929493807_7317974097254515459_n 22089358_1439352679493832_8493422634445927294_n 22279408_1439352592827174_565445829330563428_n 22221888_1439352379493862_6990873500137306204_n 22221879_1439352629493837_1999719405850538930_n 22221626_1439352709493829_6408635331375543643_n 22221514_1439353159493784_7200042812982690358_n 22196367_1439353209493779_5164103789007791191_n 22196143_1439352549493845_4450176650855316046_n 22196113_1439352846160482_3551469887620426609_n

SHARE