វីធីសម្រាប់សម្រកទម្ងន់/KHMER NATURAL REMEDY FOR​ WEIGHT LOSS

526

 

វីធីសម្រាប់សម្រកទម្ងន់/KHMER NATURAL REMEDY FOR​ WEIGHT LOSS

 

ជំងឺ/ILLNESS: សម្រកទម្ងន់/weight loss

 

WEIGHT

 

រុក្ខជាតិ/PLANT:

– ក្រូចឆ្មារ/lemon​

– ប្រេងអូលីវ/olive oil

OLIVE OIL3LEMON15

 

 

វិធីធ្វើ១/INSTRUCTION1:

– ច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំហៀងដាក់ក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយពេង/in a cup of lukewarm water, squeeze in juice of half a lemon

 

HOT WATER2HOT WATER5

 

– មន្ថែមប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ/add one teaspoon of​​ olive oil

 

OLIVE OIL8

 

– ផឹកតែនេះរផងរាល់ថ្ងៃ មុនពេលអារហារពេលព្រឹក/consume this tea daily before breakfast

 

HAVE TEA

 

វិធីធ្វើ២/INSTRUCTION2:

– ញ៉ាំប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមុនពេលញ៉ាំអារហារឬនំបុ័ង/drink a teaspoon of olive oil before meal, with salad or bread

 

OLIVE OIL9

 

– ញ៉ាំប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាការហ្វេមុនពេលចូលគេង/or drink one teaspoon of olive oil before bed

 

OLIVE OIL2

– ឬញ៉ាំប្រេងអូលីវ១៥មីលីលីត្ររៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេលក្រពះពុំមានអារហារ/or drink 15 ml dosage of olive oil daily in the morning on empty stomach

 

 

BREAKFAST2

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

SOURCES: 1800remedies

SHARE