មិនអាចជឿបាន!! អ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមអំបិលចូលក្នុងសាប៊ូកក់សក់អាចបំបាត់ជ្រុះសក់ UNBELIEVABLE!! DID YOU KNOW BY ADDING SALT TO YOUR SHAMPOO CAN SAVE YOUR HAIR?

1085

👉 👉រកឃើញហើយបងប្អូន! 👏 👏

មិនអាចជឿបាន!!  អ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមអំបិលចូលក្នុងសាប៊ូកក់សក់អាចបំបាត់ជ្រុះសក់ UNBELIEVABLE!!  DID YOU KNOW BY ADDING SALT TO YOUR SHAMPOO CAN SAVE YOUR HAIR?

🙏 🙏សូមជួយស៊ែរឱ្យអ្នកជំងឺនេះបានដឹងផង! 🙏 🙏

SALT6

ជាតិ/SUBSTANCE: អំបិល/salt

វិធីធ្វើ១/INSTRUCTION1:

-បន្ថែមអំបិល២ទៅ៣ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងដបសាប៊ូកក់សក/add 2-3 tablespoons of salt to your bottle of shampoo

SALT1SHAMPOO

-វានឹងជួយព្យាបាលសក់ជ្រុះបាន៩៩ភាគរយ/it will help prevent hair loss by 99%

LONG BALCK HAIR

វិធីធ្វើ២/INSTRUCTION2:

-បន្ថែមអំបិល២ព្រាបាយចូលទៅក្នុងប្រេងអូលីវ/add 2 tablespoons of salt to olive oil

TABLESPOON1OLIVE OILOLIVE OIL1

-លាយឱ្យបានល្អហើយយកទៅរឹតជើង/mix it well and rub on the surface of your legs

MASSAGE FEET

-ធ្វើរបៀបនះវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ស្អាត/this will make your skin smooth and soft

SMOOTH SKIN

វិធីធ្វើ៣/INSTRUCTION3:

-បន្ថែមអំបិលសមុទ្រ២ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងប្រេងដូងកន្លះពេង/add 2 tablespoons of sea salt to half a cup of coconut oil

SALT2coconut oilCOCONUT OIL

-លាយឱ្យបានល្អហើយយកទៅរឹតលើខ្លួន/mix it well and rub on your body

BODY MASSAGE

វិធីធ្វើ៤/INSTRUCTION4:

-បន្ថែមអំបិល1ស្លាបព្រាហ្វេ ចូលទៅក្នុងទឹកមួយកែវ កូរហើយផឹក/add 1 teaspoons of salt to a glass of water, stir and drink

SALT3DRINKING WATER

-អំបិលនឹងជួយបំបាត់ឈឺក្បាលក្រោយ១៥នាទី/salt will cure your headaches in less than 15 minutes

HEADACHES15 MINUTES

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

–  ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source:kaiwhan

SHARE