វិធីសម្រាប់ព្យាបាលពេលហើមពោះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR RELIEVING GAS FROM STOMACH!!

293

 

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលពេលហើមពោះ!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR RELIEVING GAS FROM STOMACH!!

EXCESS GAS IN STOMACH

 

ជំងឺ/ILLNESS:

– ហើមពោះ/bloating

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ផ្កាចាន់៤ទៅ៥ដុំ/4-5 pods of star anise

STAR ANISE4

– ខ្ញីពីរដុំ/2 pieces of ginger

GINGER4

– គ្រាប់ឃូមមិនពីរស្លាបព្រាកាហ្វេ/2 teaspoons of cumin seeds

CUMIN SEEDS1

– ទឹក៣០០មល/300 ml of water

WATER10

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ដាក់ផ្កាចាន់ចូលថ្បាល់/put the star anise into a mortar

STAR ANISE5

– បន្ថែមខ្ញីនឹងឃូមមិន/add ginger and cumin

CUMIN SEEDSGINGER5

– បន្ថែមទឹក/add water

WATER4

– បុកឱ្យម៉ត់/crush it well with a pestle

 

 

– កំដៅទឹកក្នុនខ្ទះហើយបន្ថែមគ្រៀងផ្សំ/heat up the water in a pan and add in the crushed ingredients

BOIL WATER

– ដាំឱ្យពុះរយះពេល២ទៅ៣នាទីនឹងត្រងយកទឹក/boil it for 2-3 minutes and filter the liquid into a cup

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

– ផឹកមួយថ្ងៃពីរដងសប្រាប់បំបាត់ហើបពោះ/drink twice daily to cure gas in stomach

 

GAS

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

SOURCES: bowlofherbs

 

SHARE