ពិតជាមានចិត្តធម៌ណាស់!ស្ត្រី២នាក់បានយករថយន្តក្រុងដែលគេបោះបង់ចោលធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសំរាប់…

159

ជាមួយនឹងខែរងារឈានចូលមកដល់ វាដល់ពេលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលមនុស្សតាមចញ្ចើមផ្លូវ និងរកទីកន្លែងកក់ក្ដៅឱ្យពួកគេ។ ស្ដ្រីអង់គ្លេសពីរនាក់បានច្នៃរថយន្តក្រុងពីរជាន់បោះបង់មួយទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុត។

3-84 2-102 8-32 13-14

Sammy Barcroft និង Joanne Vines គឺជាអ្នកក្រុង Portsmouth ជាប្រធានសហគមន៍ The Rucksack Project បានសម្រេចចូលរួមច្នៃរថយន្តក្រុងបោះបង់ទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅឱ្យអ្នករស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ។

12-18 11-21 10-29 9-29

ដោយចំណាយពេល ៨ ខែ ប្រាក់ ៨ ពាន់ដុល្លារ និងអ្នកធ្វើការប្រមាណ ៧០ ទៅ ៨០ នាក់ រថយន្តក្រុងត្រូវបានដាក់គ្រែដេកចំនួន ១២ មានកន្លែងដេកលេងមួយ និងផ្ទះបាយមួយ។ ហើយមានអ្នកជួសជុលជាច្រើនបានបរិច្ចាគពេលវេលារបស់ពួកគេ ដើម្បីបញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ៣,៣ ម៉ឺនដុល្លារ។

7-41 6-42 5-51 4-68 3-84

 

SHARE