(មានវិដេអូ) ក្តៅៗ! វិដេអូផាត់មុខពីអាក្រក់ទៅជាទេពអប្សរកំពុងបង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងហ្វ៊េកប៊ុក

354

ក្តៅៗ! វីដេអូនេះកំពុងបង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងហ្វ៊េកប៊ុក សមត្ថភាពផាត់មុខមិនធម្មតារបស់ស្ត្រីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិន ប្រែមុខទៅជាទេពអប្សរភ្លាមៗ។ថ្មីៗនេះមានវិដេអូមួយដែលកំពុងបង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្នុងវិដេអូនោះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការផាត់មុខយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់ស្រ្តីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិន។ វិដេអូនោះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផ្ទៃមុខដែលទទួលការMake upរបស់ស្រី្តទាំងនោះពិតជាខុសគ្នាឆ្ងាយពីមុខដែលអត់Make Up។
ចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការផាត់មុខសាហាវ និងអស្ចារ្យយ៉ាងណា តោះសូមមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

2

1

4

3

5678910121113141615171819202221

សូមទស្សនាវិដែអូខាងក្រោម​៖

SHARE