អ្នកបានដឹនអត់ រុក្ខជាតនះអាចព្យាបាលមហារីក! DID YOU KNOW THAT THIS PLANT IS A POTENTIAL CURE FOR CANCER?

326

👉 👉រកឃើញហើយបងប្អូន! 👏 👏

អ្នកបានដឹនអត់ រុក្ខជាតនះអាចព្យាបាលមហារីក! DID YOU KNOW THAT THIS PLANT IS A POTENTIAL CURE FOR CANCER?

CASSAVA PLANT6

🙏 🙏សូមជួយស៊ែរឱ្យអ្នកជំងឺនេះបានដឹងផង! 🙏 🙏

ជំងឺ/ILLNESS: មហារីក/cancer

CANCER IMAGES

រុក្ខជាតិ/PLANT:

ដំឡូងមី និង ទឹក/cassava and water

CASSAVA PLANT2HOT WATER

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

-យកដំឡូងមីមួយមើមហើយចិតសំបកចេញ/take one cassava root and peel

CASSAVA PLANT5

-ចិតដំឡូងមីជាចំណិតតូចៗហើយដាក់ចូលឆ្នាំង ហើយត្រាំក្នុងទឹកក្ដៅ/slice it into pieces and put into a pot with hot water to soak

CASSAVA PLANT3

-យកឆ្នាំងទុកក្នុងទូរទឹកកករយះពេល២ទៅ៣ម៉ោង/put the soaked cassava into the fridge for 2-3 hours

FRIDGE

-ច្រោះយកដំឡូងមីចេញ/filter out the cassava pieces.

CASSAVA PLANT4CASSAVA PLANT7

វិធីប្រើប្រាស់/Dosage

-អ្នកអាចផឹក មុនអាហាពេលព្រឹក/you can consume this solution before breakfast each morning

DRINKING

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Source: greentreemedic

SHARE