ហេតុផលពិត១៣យ៉ាងដែលបណ្តាយជើងអ្នកហើម រហូតដល់ដើរមិនរួច

1222

មនុស្សមួយចំនួនឧស្សាហើយជើង ដែលជំងឺនេះច្រើនកើតចំពោះមនុស្សវ័យកណ្តាលឡើងទៅ។ យ៉ាងណាមិញតាមការចុះផ្សាយរគេហទំព័រលំដាប់ពិភពលោកមួយបានលើកឡើងនូវមូលហេតុមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

sw (3)

1 លោកអ្នកអង្គុយឬឈច្រើនម៉ោងពេក៖ នេះសំដៅទៅលើអ្នកធ្វើការដូចជា អ្នកទទួលផ្ញៀវ-គ្រូពេទ្យ-គ្រូបង្រៀន-ល-។អ្នកទាំងនោះតែងតែប្រឈមនឹងជំងឺហើមជើង

2 ការហូបប្រៃក៏ជាកត្តាធំចំពោះការហើមជើងដែរ៖ អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃ បណ្តាលអោយ មានសព្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដែលនាំអោយលោកអ្នកមានបញ្ហារហើមជើងផងដែរ។

3 អ្នកមានផ្ទៃពោះ៖ អ្នកមានផ្ទៃពោះស្ទើរតែទាំងអស់មានការហើយជើងកំឡុងពេលកូនក្នុងផ្ទៃរីកលូតលាស់ធំធាតុ នេះដោយសារម្តាយទារកទ្រនូវទំងន់កូនម្នាក់ទៀត​ ។

 

sw (7)

sw (5)

4 អ្នកដែលធាត់ជ្រុល

5 អ្នកដែលមានរបូសកែងជើង ឬប្រអប់ជើង

6 អ្នកដែលមានរដូវមិនទៀង ក៏ជួបបញ្ហារហើមជើងដែរ

7 ការប្រើរប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមិនបានពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន

 

sw (8)

8 ដោយសារការថ្លោះគ្រិច ក្នុងការដើរ ឬលោត ឬក៏រអិលដួលជាដើម

9 ដោយសារប្រព័ន្ធសសៃឈាមឬសម្ពាធឈា​ប់ដើរមិនស្រួល

10 ខ្សោយបេះដូន

11 ឈាមកក មិនអាចដើរស្រួលដោយសារការអង្គុយឬឈរដែលនាំអោយឈាមដើរទាន់

12 អ្នកដែលមានជំងឺតំរង់នោមក៏នាំអោយហើយជើងបានដែរ

13 អ្នកដែលមានជំងឺថ្លើម ក៏មានរោគសញ្ញាហើមជើងដែរ។

 

sw (6)

 

sw (4)

ខាងលើនេះជាកត្តាធំៗដែលនាំអោយលោកអ្នកហើយជើង ហើយក៏នៅមានកត្តាមួយចំនួនផងដែរដែលកើតមានចំពោះអ្នកមានជំងៃហើយជើងនេះ។

ប្រែស្រួលដោយ : khsharefbc.com

SHARE