វិធីធ្វើទឹកក្រូចសើចសូដាជួយកាត់បន្ថយភាពធាត់ និងសារៈធាតុ ខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

1230

+គ្រឿងផ្សំរួមមាន :
-ក្រូចសើច ១ផ្លែ
-ទឹកសូដា កន្លះដប+វិធីធ្វើ
-យកសើច ១ផ្លែចិតជាចំណិតរួចច្របាច់ជាមួយទឹកសូដាកន្លះដប+វិធីប្រើ-ត្រូវពិសារនៅពេលព្រឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ 30-60 នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
*អនុវត្តវិធីនេះជាប្រចាំនឹង ជួយឲ្យលោកអ្នកកាត់បន្ថយភាពធាត់ និង ជួយកាត់បន្ថយសារៈធាតុ ខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE