ចុចមើលវីដេអូនេះហើយ អ្នកនឹងអាចស្រក់ទឹកភ្នែកប្រសិនបើអ្នកពិតជាស្រលាញ់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់អ្នក(សូមចុចមើលវីដេអូ)

1852

ទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន៖ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលយល់ ?យើងដឹងហើយថា គ្រូបង្រៀនជាឪពុកម្តាយទីពីររបស់យើងគ្រប់គ្នា ដូច្នេះ ពេលរំលឹកដល់ឈ្មោះគ្រូពេលណា គឺដូចជានឹកឃើញឪពុកម្តាយរបស់យើងដែរ ។សម័យបច្ចុប្បន្ននេះ គេមិនសូវឲ្យតម្លៃគ្រូបង្រៀនទេ បើប្រៀបធៀនពីសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ។ដោយហេតុថាសម័យមុនប្រាក់ខែគ្រូវបង្រៀនធូធារ ជាងសម័យឥឡូវដូចនេះដើម្បីបង្រប់ជីវភាពដែលតំលៃទំនិញខ្ពស់ហួសលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឆ្លៀតបង្រៀនក្រៅម៉ោងដើម្បីបានប្រាក់កំរៃបន្ថែនសំរាប់ជីវភាព។

Teacher (1)

Teacher (2)

Teacher (3)

Teacher (4)

Teacher (5)

Teacher (6)

សូមចុចមើលវីដេអូខាងក្រោមនិងនឹកដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូរបស់អ្នកផង។នេះហើយទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន រយលានអត្ថន័យ តើមានកូនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលយល់ ….(សូមចុចមើលវីដេអូ)

Teacher (8)

ប្រភព៖khsharefb

SHARE