វិធីធ្វើភេសជ្ជៈទប់ស្កាត់ជំងឹរលាកសន្លាក់

298

+គ្រឿងផ្សំ
-ផ្លែស្ពឺ(១ផ្លែ)-អំបិលបន្តិច-ទឹកឃ្មុំ(១ស្លាបព្រា)
-ទឹកក្តៅ(មួយកែវ)+របៀបធ្វើ និងប្រើ
-លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ជាមួយគ្នា រួចពិសារជារៀងរាល់មុនពេលអាហារពេលល្ងាចសម្រួលអត្ថបទដោយ : ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE