ដោះស្រាយបញ្ហាសក់ស្កូវ ជាមួយនឹងវិធីដ៏សាមញ្ញនិងងាយស្រួលបំផុត

868

+សំភារៈដែលត្រូវមាន
-ដំឡូងបារាំង ៥-៦ដុំ-ឆ្នាំងធំល្មម ១-ស្បៃសំរាប់ត្រង ១-ចានធំមួយ-សាប៊ូកក់សក់-កន្សែង ១
+របៀបធ្វើ
-យកដំឡូងបារាំងដាក់ចូលឆ្នាំង រួចចាក់ទឹកចូលកន្លះកាតូហើយស្ងោររយៈពេល២០-៣០នាទី-ចាក់ទឹកស្ងោរនោះចូលចាន ទុកឲ្យត្រជាក់​
-បន្ទាប់ពីត្រជាក់ចាក់វាចូលទឹកក្នុងដបទទេរស្អាតមួយ+របៀបប្រើ
-ដំបូងអ្នកត្រូវលាងសម្អាតសក់របស់អ្នកជាមួយស៊ាប៊ូកក់សក់ជាមុនសិន-យកទឹកស្ងោរដំឡូងបារាំងមកចាក់លើសក់រួចម៉ាស្សាថ្មមៗ
-បន្ទាប់គឺយកកន្សែងមកជូតសក់ឲ្យស្ងួត+អនុវត្តតាមវិធីនេះ២-៣ដងក្នុងសប្តាហ៍រយៈប្រហែល១ខែ អ្នកនឹងឃើញលទ្ធផល
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE