អស្ចារ្យ មែន

36

ម្នាក់នេះមានទេពកោសល្យអស្ចារ្យមែន​, ពូកែច្នៃប្រឌិតបានរូបពាពល្អៗណាសគួឲ្យចូលចិត្ដ។  ចង់រៀនពីគាតើឲ្យបានច្រើន។  មើលទៅគួរឲ្យបាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។  មើលទៅមិនមានភាពហាយស្រួលក្និងការធ្វើទេ នេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ចង់ចេះ។

Image may contain: 1 personImage may contain: 2 peopleImage may contain: 2 people

Video

SHARE