បច្ចេកទេសដាំខ្នុរណាំងការ៉ុតទឹកឃ្មុំ

333

ណាំងការ៉ុតទឹកឃ្មុំមានក្លឹនក្រអូបនិងផ្អែមជាងគេ
+របៀបដាំ
-ជីករណ្តៅរួចដាក់ថ្នាំកណ្តៀរ១ខាំបាតរណ្តៅ
-ដាក់ជីម្សៅអ៊ីស្រាអែល៤គក
-ហើយដាក់កូនដាំ
-លប់ដី
-ស្រោចទឹក
-ដាំបាន៥ថ្ងៃបាញ់ថ្នាំគ្រោះរាំងស្ងួតហើយស្រោចទឹកមួយជោគម្តងទៀត
-ដាំបាន១ខែបាញ់ថ្នាំម្តងទៀត ទ្រទ្រង់អាកាសធាតុនិងកំចាត់មេរោគឆ្លង
ហើយស្រោចទឹកដល់ខែទី៦បាញ់ការពារបរាសិតលើដើម
-បាន៨ខែខ្នុរដើមខ្លះចាប់ផ្តើមផ្កាក្តឹប
-បាញ់ជាលិកាលូតលាស់ គ្មានដើមណាមួយងាប់ឡើយ
-ខ្លាចតែមិនស្រោចទឹកហើយដកដើមចោលទេ ស្លឹកខៀវរហូតហើយក្រាស់ៗ
-អាយុបានមួយឆ្នាំបើដីល្អបានផ្លែហូបមួយៗហើយ បាន១៨ខែខ្នុរផ្កានិងផ្លែមិនសល់
មួយដើមឡើយ តិចឆ្កួតទៅបេះក្តឹបដំបូងចោលចុះ សុខចិត្តអោយវាជ្រុះចោល
ខ្លួនវាហាមបេះចោល
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ ផ្សារកសិកម្មយើង

SHARE