គ្រាន់តែឱសថប្រើទឹកឃ្មុំអាចធ្វើឱ្យកែងជើងអ្នករលោងល្អ!!/TRY THIS SIMPLE HONEY REMEDY AND HAVE BEAUTIFUL SMOOTH HEELS!!

259

គ្រាន់តែឱសថប្រើទឹកឃ្មុំអាចធ្វើឱ្យកែងជើងអ្នករលោងល្អ!!/TRY THIS SIMPLE HONEY REMEDY AND HAVE BEAUTIFUL SMOOTH HEELS!!

 

 

ជំងឺ/ILLNESS: កែងជើងប្រេះ/cracked heel

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ទឹកដោះគោពីរពេង/two cup of milk

 

MILK JUG1

 

– ទឹកឃ្មុំមួយពេង/one cup of honey

 

HONEYXA

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ដាក់ទឹកដោះគោ នឹងទឹកឃ្មុំចូលចានគោមធំមួយ/put 2cup of milk and 1 cup of honey into a large bowl

– លាយគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាឱ្យបានល្អ/mix the ingredients well

 

HONEY & MILKMILK & HONEY

 

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

–ត្រាំទឹករយះពេល១៥ទៅ២០នាទីហើយ លាងចេញជាមួយទឹកក្ដៅអ៊ុនៗ/soak for 15- 20 minutes and rinse out with warm water

BOWL OF MILKMILK SOAK

 

– ធ្វើរបៀបនេះរាល់ថ្ងៃ បាតជើងអ្នកនឹងរលោងល្អ។/follow this process daily and you will have a smooth heels.

 

CRACKED HEELS1

 

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

 

Sources: 1800remedies

 

SHARE