វិធីសម្រាប់ព្យាបាលដុះឬស!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING WART!!

285

 

វិធីសម្រាប់ព្យាបាលដុះឬស!!/KHMER NATURAL REMEDY FOR CURING WART!!

 

 

ជំងឺ/ILLNESS:​

– ដុះឬស/wart

WARTS

 

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:

– ម្ស៉ៅរមៀតពីរស្លាបព្រាបាយ/2 tablespoon of turmeric powder

 

TURMERIC POWDER

– ប្រេងល្ហុង(ល្ហុងខ្វង) ពីរស្លាបព្រាបាយ/2 tablespoon of castor oil

 

CASTOR OIL1

 

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ដាក់ម្ស៉ៅរមៀតនឹងប្រេងល្ហុងក្នុងចានគោម/put the turmeric powder and castor oil in a bowl

-​​ កិនឱ្យបានល្អ/mix it well together

 

TURMERIC POWDER1CASTOR OILjpgTURMERIC PASTE

 

វិធីប្រើប្រាស់/USAGE:

– លាបលើកន្លែងដែលថ្លោះ/apply to the affected area

– លាបមួយថ្ងៃពីរទៅបីដង ហើយលាងចេញ២០នាទីក្រោយមក/apply 2-3 time daily and wash off after 20 minutes.

 

TURMERIC POWDER3WARTS1

 

 

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

-ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹងសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជា មួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងបាន នៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។ I am sharing this for knowledge and information only.  Please consult with doctor and/or specialist first before using it. This natural remedy should be used when there is no other choice only.

☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Sources: bowlofherbs

SHARE